เสียชีวิตพุ่งไม่หยุด!ดับอีก 27 สะสมทะลุ 303 ศพ ติดเชื้อรายใหม่ 1,763 รายสธ.รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดวันที่ 4 พ.ค.64 เพิ่มขึ้น 1,763 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตสะสมทะลุ 303 ศพ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.25 64 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1,763 รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 43,925 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 303 ราย

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเขตกทม.และปริมณฑล โดยกทม. พบมากในเขตห้วยขวาง ดินแดง บางเขน วัฒนา จตุจักร ซึ่งพบคลัสเตอร์ใหม่ในเขตปทุมวัน ในชุมชนเคหะบ่อนไก่ และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

พบผู้ติดเชื้อ 59 ราย ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ และติดเชื้อในครอบครัว และคลัสเตอร์ชุมชนแออัด เขตคลองเตย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และเคหะชุมชนรวม 39 ชุมชน มีประชากรรวมประมาณ 1 แสนคน