ผู้ว่าฯกรุงเก่าสั่งขยายเวลาปิดตลาดกลางกุ้งอยุธยาอีก 7 วันพระนครศรีอยุธยา – ผู้ว่าฯกรุงเก่า สั่งขยายวันเวลาปิดตลาดกลางกุ้งอยุธยาที่พบการแกร่ระบาดของเชื้อโควิด ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน ต่อไปอีก 7 วัน เหตุเพราะร้านค้า 11 แห่งปรับปรุงแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด ได้พิจารณาพร้อมลงมติ สั่งให้ขยายวันเวลา ปิดตลาดกลางกุ้งอยุธยา เพิ่มต่อไปอีก 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคมนี้ สาเหตุเพราะว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่ และก่อนหน้านี้ได้ มีการปิดตลาดมาหลายรอบแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม โดยจากข้อมูลพบว่า ทั้งตลาดมี 10 ร้านค้าที่พบการติดเชื้อ และมีผู้ติดเชื้อจากตลาดแห่งนี้ 43 คน

ภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

โดยตลอดเวลาที่ให้ปิดตลาด ได้มีการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดย อบจ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าของพื้นที่ ได้เข้าปรับปรุงด้านโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อระบายน้ำ และถนน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนเจ้าของร้านต้องปรับปรุงสภาพภายในร้านอาหารประเภทกุ้งเผาปลาเผา ซึ่งมีเป้าหมาย 12 ร้านค้า ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น อีก 11 ร้านค้าไม่ผ่าน โดยประเด็นที่ตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ระบบการควบคุมลูกค้า ระบบระบายอากาศ ระบบบ่อดักไขมัน ซึ่งทั้งหมดต้องปรับปรุงต่อไป จนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รวมถึงบางร้านค้ายังใช้พื้นที่บางส่วนให้พนักงานกักตัวเอง เพื่อรอดูอาการให้ครบ 14 วัน หลังจากตรวจหาเชื้อไปแล้ว ทั้งนี้ร้านค้าทุกประเภทในตลาดกลางกุ้งอยุธยา เข้าใจสถานการณ์และพร้อมทำตามมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า และคนสังคม