พุ่งขึ้นไม่หยุด!เมืองคอนติดโควิดรายใหม่อีก 31 ราย ยอดสะสมทะลุ 500 แล้วนครศรีธรรมราช – สสจ.นครศรีธรรมราชรายงานตรวจพบผู้ติดโควิด เพิ่ม 31 ราย ยอดสะสมทะลุ 500 คนแล้ว เร่งเปิดรพ.สนามอีก 1 แห่ง จำนวน 100 เตียงรองรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถิติผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกเมษายน ป่วยเพิ่ม 31 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 500 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 403 ราย รักษาหายแล้ว 93 ราย เสียชีวิต 4 ราย

ขณะที่สถานการณ์เตียงจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งหมด 825 เตียง ครองเตียงไปแล้ว 412 เตียง เหลือ 413 เตียง และทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเปิด รพ.สนามอีก 1 แห่ง จำนวน 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จาก รพ.ท่าศาลา