ฝ่ายปกครองแม่สอด-‘ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี’ลุยกวาดล้างแก๊งรุกโค่นป่าขุนห้วยแม่สอดแม่สอด -ฝ่ายปกครองแม่สอด-ผู้ใหญ่หมี พร้อม อส.ลงพื้นที่ตรวจป่าขุนห้วยแม่สอด พบการบุกรุกตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเสียหายเป็นวงกว้างเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามหาบุคคลที่กระทำผิดต่อไป

นายธวัชชัย. อ่อนสาร ปลัดป้องกันอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี “ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุวรรณ กรณ์สน ผู้ใหญ่บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ต.แม่ปะ ,อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส)กองร้อย 3 แม่สอด ,สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ,ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ) และฝ่ายปกครอง

ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบภายหลังทราบว่ามีการบุกรุกตัดไม้ ทำลายป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ป่าขุนห้วยแม่สอด,เขตติดต่อบ้านหนองบัว และบ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จากการตรวจสอบพบมีต้นไม้ถูกลักลอบตัด จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามหาบุคคลที่กระทำผิดต่อไป