เกษตรปทุมธานีปันน้ำใจสู้โควิด มอบผลผลิตการเกษตรแก่บุคลากรการแพทย์ปทุมธานี – เกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง และบริษัท วันบานาน่า ปันน้ำใจสู้โควิด มอบผลผลิตการเกษตรแก่บุคลากรการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลสามโคก โรงพระยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ และบริษัท วันบานาน่า จำกัด ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคในระลอกใหม่นี้ด้วย

โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งมอบประกอบด้วย กล้วยหอมทองจำนวน 5,000ลูก มะม่วงจำนวน 250 กิโลกรัม ให้แก่ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลสามโคก โรงพระยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จึงจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19