เจ้าเมืองศรีสะเกษ​ ลงพื้นมี่ชายแดนช่องสะงำ​ คุมเข้มการลักลอบเข้าเมือง​ ป้องกันเชื้อโควิดศรีสะเกษ – “วัฒนา”ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมทั้ง มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภคบริโภค และสิ่งของใช้จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมทั้ง มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภคบริโภค และสิ่งของใช้จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่ชายแดน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
3. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค พร้อมจัดตั้งเครื่องกีดขวาง


4. การลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นการลับลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
5. การกำหนดจุด รับ-ส่ง สินค้าระหว่างประเทศ
6. การเข้มงวดการคัดกรองโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย
7. การกำหนดให้มีผู้บัญชาเหตุการณ์ (Incident Commander : IC)

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ​ วรรักษ์/รายงาย