ลุยไม่หยุด !! เทศบาลตำบลผือใหญ่ ฟื้นฟูถนนเลียบคลองอีสานเขียว ให้”เขียวขจี”


ศรีสะเกษ -ลุยไม่หยุด !! เทศบาลตำบลผือใหญ่ ฟื้นฟูถนนเลียบคลองอีสานเขียว ให้”เขียวขจี”

นายประยูร เดชหาญนายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ สั่งการให้ นายศรากร บุญหล้า รองนายกเทศมนตรึฯ นายไมล์ สุทธสน เลขานายกฯ พรัอมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองช่างลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนนคลองอีสานเขียวห้วยผือพับ จากบ้านสวายถึงบ้านฮ่องคีบเป็นระยะทางประมาณ 5 ก.ม

โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษที่นำรถเกรดถนนพร้อมรถบดมาดำเนินการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น