วิษณุ เครืองาม รับปม ม.144และม.185 ที่ทำให้กลไกปราบโกงอ่อนแอลง เป็นประเด็นที่มีปัญหา


(22มิย.2564) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแก้ไข เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองว่า ประเด็นดังกล่าวต้องไปถามผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า  ส่วนข้อท้วงติงจาก ส.ว.ส่วนหนึ่ง กรณีมาตรา 144 และมาตรา 185 ที่ทำให้กลไกปราบโกงอ่อนแอลงนั้น ยอมรับว่า เป็นประเด็นที่มีปัญหา แต่หากผ่านวาระ 1 ไปแล้ว ก็สามารถแก้ไขในวาระ 2 และ วาระ3 ได้  ซึ่งสามารถแก้ไขให้กฎหมายมีความเข้มข้นขึ้นหรือเบาลงได้ ยอมรับว่า 2 มาตรานี้ ยังทำให้เกิดปัญหาว่าสิ่งไหนทำได้หรือไม่ได้ จนนำไปสู่การตีความ  แต่ยอมรับว่า การแก้ไข 2 มาตรานี้ จะทำให้การตรวจสอบอ่อนแอลง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย พร้อมระบุไม่ทราบ กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ตีตกมาตรา  256 ในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเรื่องของทางสภา

ขอบคุณข่าว  : สำนักข่าวไทย