พ่อค้าแม่ค้า-ทน.แม่สอดระดมทำความสะอาดครั้งใหญ่ขับไล่โควิดพ้นเมือง


แม่สอด-“แม่ค้า พ่อค้า ตลาดโต้รุ่ง” ร่วม ทน.แม่สอด ระดมกำลังทำความสะอา”Big Cleaning Day”ล้างตลาด ไล่ Covid-19 พ้นเมือง “แม่ค้า ต้องชนะ” แม่สอด เมืองสะอาดน่าอยู่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 แม่ค้า-พ่อค้า ตลาดโต้รุ่ง (ตลาดขาย ขนม-ของกิน โต้รุ่ง)ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 20 ร้านค้า ได้ออกมาร่วมมือร่วมใจ Big Cleaning Day-บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ด้วยการช่วยกันล้างตลาดโต้รุ่ง ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด-บริษัทคลีนไซเคิล จำกัด และพี่น้องประชาชนชาวชุมชน ร่วมกันล้าง ทำความสะอาด ตลาดโต้รุ่ง Big Cleaning Day โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด –พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลนครแม่สอด ได้นำรถน้ำ รถดับเพลิง มาทำการอัดฉีดด้วยความแรงของน้ำรถดับเพลิง

และล้างภายในตลาดและตามพื้นถนน พื้นตลาด รวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อฯ ให้สะอาด เป็นการทำความสะอาดและการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้เดินทางไปจับจ่ายซื้ ออาหารของกินในตลาดและเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่า “ตลาดโต้รุ่งแม่สอด” สะอาด ถูกหลักอนามัย ไร้ เชื้อไวรัส โควิด- 19.

“แม่ค้า-พ่อค้า โต้รุ่ง” ร่วมใจไล่- Covid-19 พ้นเมือง และพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนชุมชนยังมอบอาหารของกิน ให้ เจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยทำงานล้างตลาดในครั้งนี้ และขอขอบคุณเทศบาลนครแม่สอด ที่อำนวยความสะดวกโดยการนำรถน้ำ รถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ฯที่มาช่วยในการล้างตลาด Big Cleaning Day- ล้างตลาด ไล่ Covid-19 โต้รุ่งสะอาด “แม่ค้า ต้องชนะ” แม่สอดเมืองสะอาด น่าอยู่