“นุ้ยส์ เมืองฉอด”@ “คำแสงหล้าฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งขุนเขาพะวอ


แม่สอด-“นุ้ยส์ เมืองฉอด” บนเส้นทางทำกิน ที่ “คำแสงหล้าฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งขุนเขาพะวอ

ในยามเย็นๆ ที่ “คำแสงหล้าฟาร์ม” หมู่ 1 บ้านพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก บนเส้นทางทำกิน ของนายเอนก ตันคำแดง หรือ “นุ้ยส์ เมืองฉอด” สท.นุ้ยส์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากว่างเว้นจากภารกิจทำหน้าที่ สท.นครแม่สอด ของ สท.นุ้ยส์ ก็จะ ไป เป็นคาวบอยแห่งขุนเขาพะวอ ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งขุนเขาพะวอ ที่ “คำแสงหล้าฟาร์ม” นับเป็นอาชีพ เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ ที่ทำอาชีพนี้มานานนับ 10 ปีแล้ว

…บนเส้นทางทำกินของอาชีพเกษตรกร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พออยู่ พอกินและพอเพียง ในยุคโควิด =19. อีกหนึ่งเส้นทางชีวิตที่ต้องต่อสู้

ยามเย็นหลังฝนตก บรรยากาศ ที่ “คำแสงหล้าฟาร์ม” หมู่ 1 บ้านพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก สวยงามเป็นธรรมชาติ ทุ่งนาเขียวขจี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ว่างๆไปเที่ยวกันครับที่ ที่ “คำแสงหล้าฟาร์ม” ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์…ของนายเอนก ตันคำแดง หรือ “นุ้ยส์ เมืองฉอด” สท.นุ้ยส์

ทีมข่าว เพื่อส่งเสริมการเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์… รายงาน