ภูเก็ตสั่งปิดสถานที่เสี่ยง งดกิจกรรม ห้ามขรก.ออกนอกพื้นที่ หลังคนป่วยโควิดเพิ่ม


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่ง ปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต่อมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อาทิ สถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สนามชนไก่ สนามแข่งนก สนามมวย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ยกเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงตู้เกม ร้านเกม เครื่องเล่น สวนสนุก ให้งดบริการ  ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายและบริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา ฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.- 2 ส.ค.64 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้บุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.นี้ ผู้ที่มาจากพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ,พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด,พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัดและพื้นที่เผ้าระวังสูง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดหรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันหรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันหรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ และมีการเพิ่มวัคซีนที่ใช้ในการเข้าพื้นที่ได้อีกเป็น ชิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์ ,โมเดอน่า ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ที่ฉีดมาแล้ว 1 เข็มไม่ต่ำกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังมีการปิดด่านท่าฉัตรไชย ตั้งแต่เวลา ห้ามบุคคลเข้าออก ตั้งแต่ 23.00 น.ถึง 04.00 น.