ชาวนราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพไทย ก้าวไกล เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง


ชาวนราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพไทย ก้าวไกล เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมกลุ่มทอผ้าวัดราษฎร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ โดยมี นางสาวนูรีฮัน หะสาเมาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ต้อนรับและร่วมประชุม ปรึกษาการจัดทำโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าทอ ปี 2564 ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดราษฎร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการยกระดับทักษะการทอผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ (งบจังหวัด) ซึ่งมีนางเดือนเพ็ญ หิรัญ ครู/ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ทอผ้า ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการฯ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุและเส้นด้ายในการทอผ้าหมัดหมี่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีฯ

จากเดิมที่กลุ่มทำผ้ายกดอกและผ้าสีพื้น นำส่งกองงานศิลปาชีพฯ เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ เพื่อรักษา สืบสาน และต่อยอด และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์โควิค – 19 อย่างเคร่งครัด