อานิสงส์ระดมฉีดวัคซีนคนอินเดีย2ใน3ของประชากรมีภูมิคุ้มกันโควิดแล้ว


ผลงานวิจัยล่าสุดจากการเก็บตัวอย่างเลือดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29,000 คน ทั่วประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าชาวอินเดีย 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีภูมิต้านทานโรคโควิด-19 แล้ว โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 6-17 ปี 8,691 คน ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างในเยาวชนเป็นครั้งแรก ซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มเยาวชนมีภูมิต้านทานในร่างกายแล้ว

ขณะเดียวกันผลสำรวจยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ถึง 67.6 เปอร์เซ็นต์ มีภูมิต้านทานแล้ว ในขณะที่ผู้ใหญ่กว่า 62 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยจนถึงเดือนกรกฎาคมกลุ่มผู้ใหญ่ชาวอินเดียเพียงราวว่า 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าประชากรราว 400 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 1.4 พันล้านคนยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดีย ลดลงอย่างมากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา หลังการระบาดในระลอกสอง ทำเอาระบบสาธารณสุขในอินเดียล่ม ไม่มีเตียง หรือออกซิเจนเพียงพอที่จะรักษาคนไข้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังแสดงความกังวลถึงการยกเลิกมาตรการและการเปิดเมือง ที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่มีประชากรหนาแน่น

ขณะที่ผลสำรวจบุคลากรทางการแพทย์ 7,252 ราย พบว่า 85 เปอร์เซ็นต์ มีภูมิคุ้มกันโควิดแล้ว ในจำนวนนี้ 1 ใน 10 ยังไม่ได้รับวัคซีน

อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลพบว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี ในนครมุมไบเมือง เมืองเศรษฐกิจของอินเดีย ติดเชื้อโควิด-19 จนมีภูมิต้านทานโรคแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากมีการระบาดของโควิด-19 ในระลอก 3 กลุ่มเด็กจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมาก ทำให้นครมุมไบมีการขยายแผนกกุมารเวชศาสตร์เพื่อเป็นการเตรียมการไว้ก่อน