กองทัพเดินด้วยท้อง!ทภ.2ซื้อหัวไชเท้ายกสวนนำปรุงอาหารเลี้ยงกำลังพลใหม่


พันเอกกิตติพง์ เนื่องชมภู ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ไปรับซื้อและเก็บผลผลิตหัวไชเท้าที่ไร่ของ นาย อภิชาต ผิวผ่อง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้นำผลผลิตออกไปจำหน่ายไปไม่ได้

อีกทั้งไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ ถ้าปล่อยไว้นานจะทำให้หัวไชเท้าเน่าเสียเกิดความเสียหายได้ จึงลงพื้นที่มาในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องอิ่มใจ” สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ในการให้ความช่วยเหลือกำลังพลของหน่วยและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ได้รับซื้อ และเก็บผลผลิตหัวไชเท้า จำนวน 2 ตัน เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นจังหวัดนครราชสีมา สำหรับนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลทหารใหม่ และแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพล นำไปประกอบอาหารรับประทาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตในครั้งนี้