สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 สค. 2564


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

                               910261

เลขหน้า 3 ตัว2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

                    103                       307

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

                   004                         785

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

                                    69

างวัลที่ 25 รางวัลๆละ 200,000 บาท

539171                  066887                     160318             855590                  595909

รางวัลที่ 3  มี10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

886393                 555435                 082120                   867551               750838

674412                 643775                 132041                   883379               608849

รางวัลที่ 450 รางวัลๆละ 40,000 บาท

177106              147219                265038                  677597                430137

742103              739577                343482                  863195                378866

729866              134576                 558893                 805116                763177

284511               022501                799834                 239621                056646

381441               758424                021397                 244259                695149

804456              795324                 241414                 867008               598485

332409              697398                 310226                668299                880786

277788              576929                 175126                991114                341165

541495              372490                 079270                301183                714225

549329             389378                  648178                641393                831327