เรื่องราวของปลาการ์ตูน


ปลาการ์ตูน (Clown Fishes)เป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงเป็นอันดับต้นๆของโลก เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม เลี้ยงง่าย อีกทั้งเป็นที่นิยมในตลาด สามารถเพาะจำหน่ายได้ในราคาสูงหลังจากที่หลายสิบปีก่อนมีภาพยนต์เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นคือ Finding Nemo ทำให้กระแสการเลี้ยงปลาการ์ตูนมีมากขึ้นในตลาดโลก รวมทั้งในประเทศไทยเองก็เป็นที่นิยมเลี้ยงมากเช่นกัน โดยพบว่ามีมูลค่าการซื้อ-ขายปลาการ์ตูนอยู่ที่ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของปลาสวยงามทั้งหมด ซึ่งมีทั้งสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ และการจับในทะเลภายในประเทศ รวมถึงแหล่งใหญ่ที่มีการเพาะพันธุ์ในหลายจังหวัดในแถบภาคกลาง

ลักษณะทั่วไปของปลาการ์ตูน มีลำตัวรูปทรงไข่ มีรูปร่างแบนข้าง หัวค่อนข้างกว้าง โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาก ลูกตากลมโตและโปนเล็กน้อย ส่วนปากอยู่ปลายสุดของจงอยปากเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม ครีบทุกครีบมีลักษณะกลม ทำให้ว่ายน้ำได้ช้า ครีบที่เป็นครีบคู่ ได้แก่ ครีบอก และครีบท้อง เพื่อใช้ในการทรงตัว บังคับทิศทางและว่ายถอยหลัง

 

ครีบเดี่ยวได้แก่ ครีบหลัง และครีบก้น โดยครีบหลังประกอบด้วยส่วนก้านครีบแข็ง และก้านครีบอ่อน เป็นโครงร่างค้ำจุน บางชนิดครีบหลังเว้าลงตรงกลาง ทำให้คล้ายถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน บางชนิดครีบหลังยาวตลอดจนถึงคอดหาง โดยแบ่งครีบหลังเป็น 2 รูปแบบคือ ครีบหลังเดี่ยว เช่นปลาการ์ตูนในกลุ่มปลาการ์ตูนมะเขือเทศ ส่วนครีบหลังสองตอน เช่นกลุ่มปลาการ์ตูนส้มขาว

 

น้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นจะใช้น้ำทะเลจริงหรือน้ำทะเลเทียมก็ได้ หากใช้น้ำทะเลจริง เราต้องมั่นใจว่าน้ำนั้นสะอาดไม่มีเชื้อโรค น้ำทะเลจริงก่อนนำมาใช้ควรฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ความเข้มข้น 15-25 พีพีเอ็ม และเป่าจนคลอรีนสลายหมด ส่วนน้ำทะเลเทียมเกิดจากการผสมน้ำจืดกับเกลือวิทยาศาสตร์ เราควรจะเติมเกลือไปและวัดค่าความเค็มไปด้วย เพิ่อให้ได้ความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาการ์ตูน หากน้ำในตูเป็นน้ำที่ผสมใหม่ทั้งหมด ต้องเป่าลมผ่านหัวทรายไว้ 5 วัน แล้วค่อยนำมาใช้