ททท.ประสานTTAAขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายใต้ความปลอดภัย ”Safe and Sealed Travel”


 

@ภาพข่าวสังคม)

วันนี้(13/09/64) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ กับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย”Safe and Sealed Travel” เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน ในทิศทางเดียวกัน (SOP)…โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เผยแพร่ ..วิชชุดา ดวงพรหม