ครม.โยกย้าย บิ๊กขรก. กระทรวงคมนาคม 3 ราย-ศักดิ์สยามยัน เพื่อความเหมาะสม


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวง 3 ราย คือ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง , นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี กรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  และนายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมท่าอากาศยานพร้อมยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม