ลดลงต่อเนื่อง!ป่วยโควิดรายใหม่ 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย พบ


ศบค.เผยติดโควิดรายใหม่เพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิตอีก 144 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 13,798 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,117 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,208 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 22 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย หายป่วยสะสม 1,249,603 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,391,477 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,546 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง