วังน้ำเย็น มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด ติดต่อกัน 30 วัน หากพบใหม่ยึดคืน


วังน้ำเย็น มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด ติดต่อกัน 30 วัน หากพบใหม่ยึดคืน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เผยว่า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19

และการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด 19 ให้หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ติดต่อกัน เป็นเวลา 30 วันจำนวน 50 หมู่บ้าน และมอบป้ายสัญลักษณ์หมู่บ้านรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด- 19 ให้ประชากรกลุ่ม 608 ได้เกินว่า 50% ของจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 35 หมู่บ้าน ที่หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น

หมู่บ้านสีฟ้า เป็นนโยบายของกรมการปกครอง ที่มีการรณรงค์ให้ ในหมู่บ้านมีการ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 หมู่บ้านไหนถ้าหากว่า ปลอดโควิด-19

จะมอบธงให้โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ต้องปลอดโรคโควิด-19ในหมู่บ้านติดต่อกัน 30 วัน คือไม่มีคนติดในพื้นที่เลย 30 วัน คนที่ติดเชื้อมาจากที่อื่นกลับมาในหมู่บ้านไม่นับ ถ้าไม่มีก็มอบธงสีฟ้าให้ แต่ถ้าหลังจากมอบธงแล้วติดเชื้อต้องส่งธงคืน แล้วเริ่มนับใหม่

อีกอันหนึ่งคือการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน กำหนดประเด็นว่า ไปรณรงค์ในกลุ่ม 608 คือ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายรณรงค์ให้ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มนี้ได้ ร้อยละ 70

ก็เลยมาจัดกิจกรรมตอนนี้ ก็ให้ป้ายหมู่บ้านที่ฉีดได้ตามเป้าหมาย ก็ให้ป้ายสีฟ้า และเดือนหน้า หมู่บ้านไหนฉีดวัคซีนโควิด-19 เกิน ร้อยละ 70 จะมอบธงสีขาวให้  วังน้ำเย็นจะทำในเรื่องของปลอดโควิด-19 กับ ฉีดวัคซีนไปพร้อมๆ กัน