Loading...


แม่ทัพภาค4ถกเตรียมพร้อมรับครม.สัญจร 20–21ม.ค.ที่นราธิวาส


นราธิวาส-แม่ทัพภาค4นั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมพร้อมรับ ครม. สัญจร 20 – 21 ม.ค.นี้ เน้นความรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมานคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมแถลงรักษาความปลอดภัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พระยานราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46, หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างพร้อมเพรียง

ภารกิจในการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของนายกรัฐมนตรีนั้น กองทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบุกที่ 46 รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย โดยได้แบ่งมอบภารกิจให้หน่วยไปจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ ทุกพื้นพี่ ที่มีการปฏิบัติราชการของคณะนายกรัฐมนตรี โดยแต่ละหน่วยราชการต้องมีความพร้อม และรับทราบแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติว่า ต่อจากนี้ไปคือการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเข้มงวด ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญ กำหนดให้หน่วยงานทุกส่วนบูรณาการร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ก่อน ระหว่าง และหลัง หากมีข้อติดขัดหรือมีข้อสงสัยให้มีการสอบถามและประสานการกันอย่างเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำหน้าที่ในการต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ