Loading...


แล้งกระทบ 2 ชาติ แม่น้ำเมยแห้งขอดเดือดร้อนหนักไทย-เมียนมา


วิกฤตภัยแล้งเริ่มคุกคามพื้นที่หลายอำเภอ ซีกตะวันตกของ จ.ตาก ประกอบด้วย อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.อุ้มผาง อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง แม่น้ำเมย เป็นแม่น้ำแบ่งพรมแดนระหว่างไทย-เมียนมา ประชาชนทั้งสองฝั่งเริ่มประสบปัญหาเพราะแม่น้ำเมยแห้งขอด การนำน้ำไปผลิตประปาเริ่มมีปัญหาแหล่งน้ำดิบ หลายหน่วยงานเร่งระดมขนส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลน

ขณะที่นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 สั่งการให้รถน้ำจากหมวดการทางอุ้มผาง หมวดการทางแม่ระมาด และหมวดการทางท่าสองยาง นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

นอกจากนี้ยังสั่งเจ้าหน้าที่นำรถน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ อ.แม่สอด ที่นับวันจะพุ่งสูงจนสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน.


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ