Loading...


ขนส่งศรีสะเกษสนองนโยบายรัฐตั้งจุดตรวจค่าควันดำรถทุกชนิด


ศรีสะเกษ-ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษสนองนโยบายรัฐบาล ตั้งจุดตรวจค่าควันดำของรถ ป้องกันแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ​PM 2.5

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง ออกตั้งจุดตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกและพ.ร.บ.รถยนต์ ณ บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบรถทั้งหมด 180 คัน

ทั้งนี้ผลการดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 35 คัน พบกระทำความผิด จำนวน 6 คัน เปรียบเทียบปรับ 3 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 3 ฉบับ,ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 145 คัน ,พบกระทำความผิด จำนวน 21 คัน เปรียบเทียบปรับ 18 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 3 ฉบับ

นอกจากนี้ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของรถบรรทุก จำนวน 21 คัน พบค่าควันดำอยู่ระหว่างร้อยละ 30-45 จึงได้ออกใบเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์ จำนวน 3 คัน และพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ค่าควันดำ 46% ขึ้นไป) จำนวน 2 คัน ออกคำสั่งผู้ตรวจการและสั่งระงับการใช้รถ โดยพ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ