Loading...


ขนส่งศรีสะเกษลุยตั้งตรวจสภาพรถควันดำสกัดฝุ่นพิษPM 2.5


เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง ออกตั้งจุดตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกและพ.ร.บ.รถยนต์ ณ บริเวทางหลวงแผนดินหมายเลข 220 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยตรวจสอบรถทั้งหมด 147 คัน มีผลการดำเนินการ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 64 คันพบกระทำความผิด จำนวน 6 คัน เปรียบเทียบปรับ 1 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 5 ฉบับ

นอกจากนี้ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 83 คันพบกระทำความผิด จำนวน 11 คัน เปรียบเทียบปรับ 7 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 4 ฉบับ ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของรถบรรทุก จำนวน 18 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ค่าควันดำ 46% ขึ้นไป) จำนวน 2 คัน ออกคำสั่งผู้ตรวจการและสั่งระงับการใช้รถ โดยพ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ