Loading...


องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนศึกษา-คุณธรรม


อุทัยธานี-องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมพื้นที่อำเภอลานสัก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ องคมนตรีได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 55 คน ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนทุนพระราชทานได้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน ที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ได้มีการช่วยเหลือด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และการสอนเสริม จนผลการเรียนผ่านเกณฑ์ หรือปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนไม่มั่นคงแข็งแรง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้าง/ปรับปรุงบ้านให้นักเรียนไปแล้ว จำนวน 10 หลัง รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือปัญหาของครอบครัวนักเรียนในด้านต่าง ๆ ด้วย

จากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ และโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีของบ้านเมือง ให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ