Loading...


ขนส่งศรีสะเกษเข้มตรวจพบรถควันดำเกินมาตรฐานห้ามวิ่งเด็ดขาด(ชมคลิป)


ศรีสะเกษ-ขนส่งศรีสะเกษ​ตั้งจุดตรวจวัดค่าความดำ​แก้ปัญหาค่าฝั่นละอองขนาดเล็ก ​PM.25 พบเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด​สั่งห้ามวิ่งแล้ว​

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับผู้ตรวจการขนส่ง ออกตั้งจุดตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกและพ.ร.บ.รถยนต์ ณ บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบรถทั้งหมด 101 คัน มีผลการดำเนินการ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 49 คัน​ จากการตรวจสอบ​ พบการกระทำความผิด จำนวน 2 คัน จึงทำการเปรียบเทียบปรับ 1 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 ฉบับ

และจากการ ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 52 คัน - ได้พบกระทำความผิด จำนวน 22 คัน เปรียบเทียบปรับ 13 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 9 ฉบับ​ และ ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของรถบรรทุก จำนวน 34 คัน

รถโดยสารประจำทาง จำนวน 7 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 8 คัน พบค่าควันดำอยู่ระหว่างร้อยละ 30-45 จำนวน 2 คัน จึงได้ออกใบเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์ จำนวน 2 คัน (รถบรรทุก จำนวน 1 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน) และพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ค่าควันดำ 46% ขึ้นไป) จำนวน 1 คัน (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ออกคำสั่งผู้ตรวจการและสั่งระงับการใช้รถ โดยพ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถ

อย่างไรก็ตาม​จากการตรวจวัดค่าความดำโดยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ​อยู่ในเกณฑ์30%เท่านั้น​ ไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ