Loading...


ผบ.ตร.สั่งตำรวจนครบาลเข้มตรวจรถยนต์ควันดำแก้ฝุ่นพิษ


พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจทั้ง 88 สถานี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อร่วมกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

พลตำรวจโท ปิยะ กล่าวว่าในที่ประชุม พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 แจ้งให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้รับทราบ

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหา เนื่องจากปริมาณ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 72.5๕ เปอร์เซนต์ มีสาเหตุมาจากการขนส่งทางถนน ซึ่งนอกเหนือจาก12 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและกองบัญชาการตำรวจนครบาลยึดเป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้ว กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้กวดขันตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่เกินมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีผลการจับกุม 141,760 คดี มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8,027 คดี คิดเป็น 6 เปอร์เซ็นต์ และเฉพาะในเดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีการจับกุมดำเนินคดีแล้วจำนวน 8,284 คดี มากกว่าเดือน ธันวาคม 2562 ที่มีผลการจับกุม 7,880 คดี ถึง 404 คดี

 

สำหรับในส่วนการให้บริการประชาชน กองบังคับการตำรวจจราจร ได้ดำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการตั้งจุดบริการตรวจวัดควันดำเพื่อประชาชน จำนวน 3 จุด โดยกระจายอยู่รอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.จุดตรวจ สน.คู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี 2.จุดตรวจ งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร และ 3.จุดตรวจถนนเทพรัตน์ กม.2 โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.63 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.เว้นวันอาทิตย์ ประชาชนทั่วไปสามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถประจำทาง จำนวนกว่า ๑,๑๘๐ คัน ประสานความร่วมมือกับห้างร้าน สถานประกอบการ ในการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยกำหนดแผนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ทั้งมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องได้ผลเป็นรูปธรรม เน้นย้ำการตั้งด่านเพื่อตรวจวัดควันดำ จะต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด และให้กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลประสานไปยัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อช่วยลดมลพิษอีกทางหนึ่ง

 

“ส่วนตัวตนเห็นว่าการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึง ประชาชนที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย” พลตำรวจเอก จักรทิพย์ฯ กล่าว.


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ