Loading...


"ขนส่งศรีสะเกษ"นำผู้ตรวจการฯวัดค่าควันดำรถยนต์


นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ตรวจการ กลุ่มวิชาการขนส่งและฝ่ายตรวจสภาพรถ ตรวจวัดค่าควันดำ(PM 2.5)รถราชการของสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (One Transport )

โดยทำการตรวจวัดควันดำ​ ที่แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตรวจวัดควันดำรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก เป็นรถบรรทุกและรถยนต์ของทางราชการจำนวนทั้งหมด 31 คัน ผลการดำเนินการพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด จำนวน 1 คัน(58.58%) จึงได้ออกคำสั่งพ่นห้ามใช้ และดำเนินการพ่นห้ามใช้ พร้อมแนะนำให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน เพื่อมิให้มีควันดำ (มลพิษ) เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดต่อไป

ผลการดำเนินการสะสม (18 มกราคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563) มีดังนี้ ยอดตรวจควันดำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 532 คัน แยกเป็น รถบรรทุก จำนวน 486 คัน แจ้งเตือน 23 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 11 คัน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 30 คันแจ้งเตือน - พ่นห้ามใช้ - รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 16 คัน แจ้งเตือน จำนวน 1 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 1 คัน รวมยอดแจ้งเตือน จำนวน 24 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 11 คัน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ