Loading...


ทพ.เปิดฝึกอบรมชุดปฏิบัตการจิตรอาสาภัยพิบัติช่วยยับยั้งการเกิดไฟป่า


เมื่อวันที่ 23 ก.พ.63 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ที่หน่วยเฉพาะกิจ​ทหารพรานที่ 23​ อำเภอกันทรลักษ์​ จังหวัดศนีสะเกษ​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น( อปท.)ในเขตอำเภอภูสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่า คือ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ห้วยตึ๊กชู อบต.โคกตาล อบต.ตะเคียนราม จำนวน 150 คน กำหนดระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.พ. 2563

วัฒนา พุฒิชาติ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่า ช่วยกันยับยั้งการเกิดไฟป่า เช่น การทำแนวกันไฟ รวมถึงการเป็นรั้วที่มีชีวิตในการเฝ้าระวังป้องกันต้นเหตุในการเกิดไฟป่า

ทั้งนี้มี พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 หัวหน้าชุดครูฝึกศูนย์ ปภ.เขต 23 อุบลราชธานี ผู้แทน ปภ.จังหวัด ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหาร อปท.ทั้ง 3 แห่ง จิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน เข้าร่วมพิธีเปิด


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ