Loading...


"นาลุงรงค์" มากกว่าActive Leanning เรียนรู้ศิลป-ธรรมชาตินอกห้องเรียน


ชัยภูมิ-"นาลุงรงค์" มากกว่าActive Leanning เรียนรู้ศิลป-ธรรมชาตินอกห้องเรียน

(24กพ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์ พอเพียง บอกเล่าเก้าตาม (นาลุงณรงค์) บ.เสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองได้จูงมือลูกหลานกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และทักษะจินตนาการและสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว

โดยกิจกรรมภายในงานตั้งแต่ช่วง10:00 -15.00 น. มีการจัดฐานเรียนรู้ ให้กับเด็กๆและผู้ปกครองได้เข้าศึกษา ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเช่น ดูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำนาปลูกข้าว อย่างธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี การเรียนรู้เพาะปลูกพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์และสัมผัส วัว-ควาย ตลาดนัดเด็กและกิจกรรมสันทนาการการแจ้งอีกมากมายและได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์


Loading...

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีวิทยากรจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญในด้านDIYศิลปะจากวัสดุธรรมชาติรอบบ้าน-สวนby Hoo ที่มาช่วยถ่ายทอดและสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและ ความน่าสนใจให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองครูอาจารย์เป็นอย่างมากในครั้งนี้ด้วย

นายณฤต เลิศอุตสาหกูล (ครูเต้าหู้ ดีไอวาย) Fb. Hoo DIY วิทยากรศิลปะ เผยว่า วันนี้ได้ มีโอกาสมาถ่ายทอดความรู้และสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในการทำศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ ที่นาลุงรงณ์ (ณรงณ์ วุ่นซิ้ว)ถือได้ว่ามากกว่าActive Leanning เรียนรู้ศิลป-ธรรมชาตินอกห้องเรียน โดยวัตถุประสงค์อยากจะให้ในวันหยุดพาลูกหลานเด็กและเยาวชนของเราออกมาจากห้องสี่เหลี่ยม ออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์ ให้มาสัมผัสบรรยากาศ สายลม เสียงน้ำ แสงแดด และท้องฟ้า อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้งในวัดหยุด เพื่อสร้างกิจกรรมและความรักความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว

โดยครั้งนี้มีโจทย์ : ให้เด็กๆไปสำรวจรอบๆสวน เก็บวัสดุธรรมชาติ แล้วมา ประดิษฐ์เป็นตัวอะไรก็ได้ และ มาเล่าให้เพื่อนๆทาย เป้าหมาย :ฝึกจินตนาการ จากของที่หาได้มาดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวตามต้องการฝึกแก้ปัญหาในการสร้างผลงาน จาก วัสด แค่ กาว และ กระดาษได้รู้จักพืชพรรณต่างๆรอบตัวที่ไม่เคยรู้จัก จะสังเกตลักษณะ สงสัยตั้งคำถามรู้จักเก็บของมาใช้พอดีกับความต้องการ เลือกมาแล้วต้องใช้ให้หมดอีกด้วยทางด้านนางวันดี วุ่นซิ้วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ณ ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์ พอเพียง บอกเล่าเก้าตาม (นาลุงณรงค์) บ.เสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ แห่งนี้จะกิจกรรมดีๆสร้างโอกาส -สร้างความรู้ - สร้างความเข้าใจ- เน้นแนวทางศาสตร์พระราชาในสมเด็จรัชกาลที่ 9 เช่นนี้มีให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ถึงธรรมชาติความเป็นอยู่ รากเหง้าพื้นฐานของตนเอง มีการประชุมเชิงวิชาการ การเสวนาให้ความรู้ประชาชนทั่วไป ในเรื่องต่างๆแต่ละสัปดาห์ โดยจะมีการเชิญผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านได้มาถ่ายทอดให้ความรู้และเสนอแนะแนวทาง

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีประชาชน จำนวนมากได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม โดยถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิที่น่าสนใจและอยากให้ทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้โดยให้ติดตามทางเพจ Facebook ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์ พอเพียงบอกเล่าเก้าตาม ซึ่งจะมีกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย////

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ