Loading...


ภูเก็ตประกาศเปิดชายหาด 9 มิ.ย. ออกกฎ-เงื่อนไขเข้ม


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบในประเด็นสำคัญเรื่องของผลการประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 จ.ภูเก็ต รอบที่ 3 โดยเห็นชอบตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เสนอเรื่องการติดต่อราชการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดในเรื่องต่างๆ ที่จะเปิดให้บริการ แต่ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยในวันที่ 8 มิ.ย. เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต เปลี่ยนชนิด ใบแทน แก้ไข ระหว่างประเทศ /ค้างดำเนินการ

 

ส่วนในวันที่ 22 มิ.ย. เปิดบริการทุกงาน เช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ ที่ต้องอบรมเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

 

นายภัคพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบเรื่องการเปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. แต่ต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ชายหาด ซึ่งต้องปฎิบัติตามที่ทางราชการกำหนดในเรื่องของมาตราการการป้องกันโรค

 

นอกจากนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติตัวในเรื่องการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเหมือนที่แล้วมา ห้ามการ์ดตกเด็ดขาดและขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดจนสถานการณ์ดีขึ้นจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ