Loading...


มอ.เปิดตัวโครงการ “หมอชนะ”ป้องกันโควิด-19(ชมคลิป)


สงขลา-มอ.เปิดตัวโครงการ “หมอชนะ” ป้องกันโควิด 19 รับมอบเครื่องกรองอากาศ เวชภัณฑ์กำจัดเชื้อโรค จาก EA และ “กลุ่มช่วยกัน” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2563 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ จำนวน 405 เครื่อง มูลค่า 2,158,755 บาท และเวชภัณฑ์ในการฆ่าเชื้อโรค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำไปติดตั้งและใช้งานในโรงพยาบาลทั่วภาคใต้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับบริการ

โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EAร่วมกับ"กลุ่มช่วยกัน" ส่งมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อดังกล่าวโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบอุปกรณ์และความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล ทั่วภาคใต้

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ. กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มอ. ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่ภาคใต้มาตลอดกว่า 50 ปี ได้ตระหนัก จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสังคม ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกที่ให้ถือ "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"โดยให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการบริการสาธารณสุข การมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากวิกฤต

มอ.เป็นศูนย์หลักของภาคใต้ ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งช่วยเหลือโรงพยาบาลในเครือข่ายภาคใต้ โดยได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาและการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับจัดเตรียม และส่งมอบเวชภัณฑ์ให้กับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกำลังหลักในการดูแลพื้นที่ภาคใต้อย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณโครงการ “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอ.กล่าวว่า ในฐานะผู้ดูแลการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของเชิงพาณิชย์ และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสังคม ตามอัตลักษณ์ของการดำเนินงานของ มอ.ที่จะ “ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ”

ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะต่างๆ อุทยานวิทยาศาสตร์ และสำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีความพยายามในการช่วยกันผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างดีที่สุด แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจากผู้ร่วมงานที่อยู่ในคลัสเตอร์นั้น ๆ ที่จะเข้ามาร่วมกับ มอ.ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

“การร่วมมือกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นโอกาสอันดี ทั้งสองฝ่ายจะได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานจากนักวิจัยของ มอ. พร้อมทั้งหารือแนวทางการร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศต่อไป”

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและป้องกันโควิด 19 ออกมาหลายรูปแบบ แต่สถานการณ์ก็ยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้างรุนแรงถึงจะเริ่มมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าโควิด-19 จะยังคงอยู่ไปอีกระยะใหญ่ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อประคับประคองเพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้ข้อจำกัด ที่ยังไม่มีวัคซีนและยาที่ใช้ได้ผล จึงร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในชื่อ “กลุ่มช่วยกัน”


Loading...

ทั้งนี้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ำมันไบโอดีเซล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสมาชิกและพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศ ในรูปของกลุ่มอิสระ โดยไม่หวังผลประโยชน์

โดยโครงการของกลุ่ม EA และกลุ่มช่วยกันที่ผ่านมาได้ส่งมอบมอบเครื่องกรองอากาศเพื่อกำจัดเชื้อโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 มาหลายโรงพยาบาล และเดินหน้าโครงการส่งอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

“ผมขออนุญาตแนะนำโปรแกรมหมอชนะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่แตกต่าง อาจจะเห็นว่ามีโปรแกรมที่ออกมาเกี่ยวกับโควิด 19 มีจำนวนมาก ล่าสุดก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าไทยชนะ ทุกคนก็คงสงสัยว่าหมอชนะกับไทยชนะ มันแตกต่างกันอย่างไร ไทยชนะคือโปรแกรมดูแลร้านค้าเหมือนกับเป็นคนจดบันทึกว่าใครเข้าใครออก”

แต่ตัวหมอชนะ จะเป็นผู้ช่วยรายบุคคลดูแลบุคคลดูแลสุขภาพ ดูว่าความเสี่ยงแค่ไหนในช่วงเวลา 15 วันของระยะการฟักตัวของเชื้อโรคเชื้อโควิด-19 กว่าเราจะมีไข้ แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีไข้ ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ป่วย และการที่ปล่อยให้คนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสังคม ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันไปใกล้ชิดกับคน หรือไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็จะทำให้คนไม่ติดเชื้อไปด้วย

การที่มีโปรแกรมหมอชนะ ก็จะทำให้รู้ว่าความเสี่ยงของแต่ละคน พอรู้ว่ามีความเสี่ยงก็จะกันตัวเองโดยอัตโนมัติ เพราะทุกคนก็คงไม่อยากจะไปใกล้คน การติดเชื้อก็จะลดลง หมอชนะเหมือนกับพาสปอสต์ด้านสุขภาพว่าเรามีสุขภาพดี หรือสุขภาพไม่ดี ถ้ายิ่งเอาตัวนี้ไปใช้ร่วมกับตัวควิกเคสของ มอ.ที่จะวัดได้ว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อ ก็จะทำให้อะเดติฟายได้มากขึ้นว่าใครมีความเสี่ยงแค่ไหน

“ถ้าเราสามารถกันคนตอนนี้เรามีคนติดเชื้อในประเทศไทยประมาณ 3,100 คน จากประชากรไทยประมาณ 70 กว่าล้านคน คิดดูครับว่าคน 3000 กว่าคน ทำให้ 70 กว่าล้านคนเดือนร้อนต้องปิดประเทศ ต้องหยุดงาน บางคนก็ต้องตกงานสถานประกอบการมีการปิดกิจการไป”

แต่ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่า 3,000 กว่าคน อยู่ที่ไหน หรือตีวงให้แคบลงว่าจากคนที่ใกล้ชิด 3,000 คน อาจจะเป็นสักหมื่นคนเอาคนหมื่นคนแยกออกมา 70 ล้านคน ที่เหลือก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

“มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการป้องกันอย่างเดียว แต่เป็นการป้องกันสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยโปรแกรมหมอชนะ เป็นโปรแกรมที่ดี และล่าสุดก็จะมีฟังก์ชันมาใหม่ที่เพิ่มเข้าไป เพื่อให้มีลักษณะที่เหมือนทูอินวัน ก็คือใช้หมอชนะสแกนไทยชนะก็ได้ ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถือหลายโปรแกรม ถือแค่โปรแกรมเดียวคือหมอชนะ ก็ปลอดภัยไปหลายอย่างพร้อมกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ของ “กลุ่มช่วยกัน” หรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chuaygun.com และ facebook กลุ่มช่วยกัน”Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ