Loading...


อุทยานฯ"เขาพระวิหาร"เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด


ศรีสะเกษ-เตรียมเปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ด้วยการทดสอบระบบคัดกรองและมาตรการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการนักท่องเทียว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ทำการทดสอบความพร้อม (Test Run) การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูปแบบ New Normal ก่อนเปิดการท่องเที่ยวจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยนายวุฒิพงษ์ อิสาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.9 (อบ.) ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สถานีตำรวจภูธรบึงมะลู คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวมาร่วมทดสอบความพร้อมมาตรการรองรับเพื่อเปิดการท่องเที่ยวในการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

โดยเริ่มการทดสอบความพร้อมด้วยการคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การรับนักท่องเที่ยวที่จองการเข้าเที่ยวชมล่างหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น “Que Q - คิว คิว” การแสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR Code ของแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อทำการ Check in ทำให้ทราบจำนวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนการเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่ได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านขึ้นชมและการ Check out ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ผลการดำเนินงาน

- ไม่พบนักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา

- นักท่องเที่ยวเช็คอินในระบบไทยชนะ จำนวน 126 คน

- จองผ่านแอพพลิเคชั่น Que Q

จำนวน 4 คน

- ลงทะเบียน 253 คน รวม 383 คน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ