Loading...


โอกาสของไทย จากความก้าวหน้า 5G ของจีน


โดย...ว.จันทรากุล

โลกเข้าสู่ "ยุคดิจิทัล"อย่างเต็มที่ ดังนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจต่อจากนี้  เศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็น "กระดูกสันหลัง" สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆ  เพื่อนำพาประเทศไปสู่แถวหน้าของโลกนี้  ยิ่งมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากแค่ไหน  ก็จะยิ่งสร้าง "ความเจริญและความมั่งคง" ให้กับประเทศได้มากขึ้นเท่านั้น

ดังจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากความก้าวหน้าของ "ประเทศจีน"   ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา "เศรษฐกิจดิจิทัล"อย่างจริงจัง  จนทำให้ก้าวหน้าผงาดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเทศมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก  และกลายเป็น "มหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก" แซงหน้าประเทศตะวันตกไปเรียบร้อยแล้ว 

จากตัวเลขของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน(CAICT) ระบุว่า  ปี 2018 เศรษฐกิจดิจิทัลจีน มีมูลค่า 31.3   ล้านล้านหยวน หรือ ประมาณ  135.41 ล้านล้านบาท  คิดเป็น 34.8 % ของจีดีพีทั้งประเทศ

ด้วยความก้าวหน้ายังไม่หยุดของจีนนี้เอง โดยเฉพาะด้าน "เทคโนโลยี 5G"  ทำให้ประเทศตะวันตกถึงกับหวาดผวา  โดยเฉพาะ "สหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตก"  ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดจีนให้ได้ 

ดังจะเห็นได้ชัดจากสหรัฐฯ ได้ใช้เงื่อนไขทางการค้าหรือที่เรียกว่า  "สงครามการค้า" สกัด  จีนอย่างต่อเนื่อง  จนได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก และคาดว่าความพยายามสกัดกั้นความก้าวหน้าของจีน จะยังคงมีต่อไป ตราบเท่าที "จีน"ยังคงนำหน้าอยู่ 

แต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามสกัดกั้นเท่าไหร่ "จีน"จะยิ่งพยายามพัฒนาตนเองและยิ่งเจริญเติบโตหนีห่างออกไปเรื่อยๆ แบบฉุดไม่อยู่ 

มองกลับมาที่ประเทศไทย  "ประเทศไทย" เองมีแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทย ไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย "นวัตกรรม" เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง   

โดย 1 ในแผนการ การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่สำคัญๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ  "เทคโนโลยี  5G" 

ซึ่งล่าสุด ประเทศไทย เป็น "ประเทศแรกในอาเซียน" ที่เปิดใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว  โดยเฉพาะ "บริษัท AIS"  บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมของไทย  ได้ประกาศความสำเร็จที่พร้อมให้คนไทยได้ใช้บริการ "5G เชิงพาณิชย์" อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 

โดยประเทศไทย ตั้งเป้าหมายว่า จะนำ "5G" มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้น "ด้านเทคโนโลยี 5G"  จึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไง้ในระยะเวลาอันใกล้  ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ คือ "การสร้างพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง" 

โดยเฉพาะกับ "ประเทศจีน" ที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 5G อันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้ และอย่างที่ทราบกันว่า "ไทยกับจีน" เป็นชาติที่มีความใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ต่างให้การช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจกันอย่างใกล้ชิด ดังคำกล่าวที่ว่า "ไทยจีนใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน"


Loading...

 

โดยความก้าวหน้าของ "เทคโนโลยี 5G ของจีน" นั้น เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมดิจิทัลของจีนอย่าง "น่าอัศจรรย์ใจ"   เช่น  ด้าน Big data   ปัญญาประดิษฐ์ ยานยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์  โดรน  เป็นต้น 

และบริษัทผู้นำด้านนี้ของจีนคือ คือ  "บริษัท หัวเว่ย"   และยังเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำของของโลกอีกด้วย  

"บริษัท หัวเว่ย"   ได้ให้ความสนใจและมาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้ว ภายใต้ชื่อ "บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)"  โดยเข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี 2542  

โดยเมื่อปี พ.ศ.2562 บริษัท หัวเว่ย   ได้นำระบบเครือข่าย 5G แบบครบวงจรมาติดตั้งในศูนย์ทดสอบ 5G ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    โดยการทดสอบครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา ยานยนต์ การผลิตและอุตสาหกรรม การแพทย์  เป็นต้น 

และล่าสุด เมื่อ 25 มิ.ย.63 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับ       สำนักงาน กสทช.   

โรงพยาบาลศิริราช  จัดทำ “โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” 

ซึ่งเป็นความร่วมมือในการนำ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” มาใช้ในการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากการสัมผัส ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากร และเวลาเพื่อดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น 

โดย นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  การใช้เทคโนโลยี 5G ในแวดวงสาธารณสุข  ยังสามารถจุดประกายธุรกิจภาคอื่นๆ ให้หันมาสนใจในประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และสำรวจการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ "เทคโนโลยี 5G" จะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในด้านต่างๆ ต่อไป

"เศรษฐกิจของไทย" ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติโควิด-15  ดังนั้นเทคโนโลยี 5G  จึงเป็นความหวังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ การเรียนรู้ และการแสวงความรู้มือจาก "ประเทศจีน"  ในฐานะผู้นำด้านนี้ของโลก และเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยกันมานาน  จึงเป็นช่องทางสำคัญในพลิกฟื้นประเทศจากวิกฤติอันใหญ่หลวงในครั้งนี้  Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ