Loading...


ศรีสะเกษสวดมนต์ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ


ศรีสะเกษ-ผวจ.ศรีสะเกษนำผู้นำทางศาสนารวมพลังสวดมนต์ถวายพระพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรวมพลังทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ในการนำของผู้นำทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ได้ร่วมสวดถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้นำทางศาสนาพุทธ ผู้นำทางศาสนาอิสาม ผู้นำทางศาสนาคริสต์ เครือข่ายพลัง บวร พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ