Loading...


ชาวนาศรีสะเกษระทมทุกข์ หนอนกะทู้ระบาดหนัก นาข้าวพังยับเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.62 นายอุเทน คำชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ต.ดู่ อ. กันทรานมย์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดศัตรูพืช หนอนกะทู้ระบาดหนักกัดกินต้นข้าวในนาข้าวของเกษตรกรชาวนา 5 ตำบล 30 หมู่บ้านในอำเภอกันทรารมย์ นอนกะทู้เริ่มระบาดก่อนที่ต.ดู่ 4หม่บ้าน และต.หนองบัว 3 หมู่บ้านแผ่ขยายข้ามไปยังนาข้าวอื่นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างไปเรื่อยเมื่อกัดกินต้นข้าวหมดก็จะไต่ข้ามไปยังนาข่าวรายอื่นต่อไปเรื่อยๆ

นายอุเทน กล่าวอีกว่า นอนกะทู้ ได้ระบาดเพิ่มขึ้นจาก 2 ตำบลอีก 3 ตำบล ได้แก่ ต.ผักแพว ต.คำเนียม และต.จาน  ซึ่งตำบลนี้ระบาดหนักมี่สุดชาวนามที่สุดได้รับความเดือดร้อน 5 หมู่บ้าน จำนวน 175 ไร่เมื่อรวมทั้ง 5 ตำบลประมาญ 5.000 กว่าไร่  ล่าสุดพบหนอนทู้ระบาดเพิ่มอีกที่ตำบลหัวช้าง 3 หมู่บ้าน 120ราย จำนวน 1.000 ไร่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจของ กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาตัวเลขที่แน่นอน เบื้องต้นได้รายงานถึงเกษตรอำเภอขอยาปราบศัตรูพืชมาฉีดพ่นแล้ว

ด้านนายวิชัย สนิท อายุ 61 ปี ชาวบ้านคล้อ หมู่ที่ 2 ต.ผักแพว กล่าวว่า ได้เกิดมีศัตรูพืชพืช เรียกว่า หนอนกะทู้ ระบาดอย่างรวดเร็วเมือสองวันที่ผ่านมา จากนาแปลงนี้ข้ามไปแปลงตรงข้ามแพร่กระจายชั่วเพียงข้ามคืน นาข้าวของชาวนาบางรายถูกหนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวอ่อนจนหมดท้ังแปลงสร้างความเดืดร้อนและความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกันได้รายงานต่อผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับทราบถึงปัญหาหนอนกระทู้ระบาด เพื่อประสานไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขอแนวทางช่วยเหลือและกำจัดหนอนกระทู้ให้หมดไปในแหลงนาข้าวต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ