Loading...


"ศรีสะเกษ"จัดมหกรรมเทศกาล"อาหารเลิศรส"(ชมคลิป)










ศรีสะเกษจัดมหกรรมเทศกาล อาหารเลิศรส

"can Food Good Taste"เมืองอุทุมพรพิสัย

โดย...เสนาะ วรรัษ์

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ และนายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกล่าวเปิดงาน can Food Good Taste ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ

จัดขึ้นเพื่อช่วยในการสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหาร การสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อเป็นอาหารท้องถิ่นเมนูใหม่เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบชุมชนวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบไทยซึ่งจะจัดกันตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 นถึง 22.00 น

โดย ภายในงานวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในชุมชนวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบไทยที่มีความน่าสนใจโดดเด่นดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานเพื่อช่วยในการสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารการสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารท้องถิ่นเมนูใหม่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาหารและการท่องเที่ยวประจำจังหวัดและภูมิภาคเป็นการสอนให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนั้นได้รู้จักและลงมือทำอาหารประจำถิ่นนั้นๆและสร้างรายได้เข้ามาใน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอีกด้วย

อีกทั้งยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังค่ายแกรมมี่ Jetset'er ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานไปกับศิลปินชื่อดังและในบริเวณ Chef's Table ได้รับเกียรติจากเชฟบอส พัฒนพงษ์ วงศ์วรรณ เชฟซันธรวัฒน์ อินทาคุระ เชฟมายด์ รัตติกาล สุเทพและ สส อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการปรุงอาหารที่นำวัตถุดิบของจังหวัดศรีสะเกษให้ท่านประธานในพิธีและผู้ ทรงเกียรติได้รับประทานอาหารร่วมกันในบริเวณ Chef's Table อีกด้วย

นส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ผอ.ททท.สุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจาก นโยบาย การท่องเที่ยวเมืองรองที่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลอันเกิดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยเกินบวกกับรายได้ที่ไม่สูง เท่ากับเมืองยอดนิยม จึงเกิดการกระตุ้นการเที่ยวเมืองรองขึ้น เพื่อมาเคลื่อนหนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่เมืองอื่นๆและเรื่องการกระจุกตัวของเม็ดเงินให้ไหลเข้าท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อทำให้เมืองรองกลายเป็นเมืองที่น่าจดจำในมุมมองที่ต่างไปจาก ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมโครงเดิมของอาหารการสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบ ท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารท้องถิ่นเมนูใหม่และยังเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอีกด้วย


Loading...







Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ