Loading...


สวทช. โชว์ผลงานเพิ่มความสามารถตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน เผยแพร่ : 24 พ.ย.2563

PTEC โดย สวทช. โชว์ผลงานเพิ่มความสามารถตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ตั้งเป้าร่วมดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ของเอเชีย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พร้อมตั้งเป้าหมายร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์อย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงภารกิจของ สวทช. ในการพัฒนา          การตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ ว่าภายหลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา        และถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า กับบริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สวทช.ได้มอบหมายให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ทั้งในระดับเซลล์ โมดูล และแบตเตอรี่แพ็ค และจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับแห่งอนาคตแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยขึ้น โดยเป็นทำการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย เริ่มต้นจากการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รวมถึงการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ประเภท BEV เพื่อรองรับการมาถึงของรถยนต์กลุ่มนี้ในอนาคต

ซึ่งผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ โดยเห็นว่า ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกค่ายทั่วโลก กำลังแข่งขันกันพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันลิเธียมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่เป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนง่ายและอาจเกิดการติดไฟขึ้นได้  ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง หลายประเทศได้กำหนดมาตรฐานแบตเตอรี่ชนิดนี้และบังคับใช้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้สัญจรร่วมทางให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำในการตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียได้ ก็จะสามารถดึงดูดให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมีความมั่นใจและเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่   ในประทศไทยมากขึ้น เพราะสามารถลดต้นทุนในการตรวจสอบมาตรฐานได้

ด้าน ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ว่า ในขณะนี้ PTEC ได้เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพการชาร์จ – ดิสชาร์จ ทำให้สามารถประเมินอายุการใช้งาน รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่ที่ยาวนานได้ การเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่เมื่อเกิดการจมน้ำ การเพิ่มความสามารถ        ในการทดสอบสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันทีทันใด และการเพิ่มความสามารถการทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่ด้วยการจำลองสภาวะสั่นสะเทือน การกระแทกเมื่อขับบนถนนขรุขระ การตกหลุมบ่อบนถนนหรือการตกไหล่ทาง เพื่อรองรับการใช้งานจริงในทุกสถานการณ์   ที่เกิดขึ้นของยานยนต์ ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถทั้งหมด นอกจากจะสร้างความมั่นใจในเทคโนโลยีการตรวจสอบมาตรฐานให้กับภาคธุรกิจผู้ผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์แล้ว ยังตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำแบตเตอรี่ มาทำการทดสอบ สามารถนัดเข้ารับการบริการจาก PTEC ได้ โดยสอบถามรายละเอียด ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) โทร 0-2117-8600 หรือ www.ptec.or.th


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ