Loading...


TED Fund ชวนคนมีไอเดียดีแต่ขาดเงินทุน มาร่วมงาน“TED Fund Grant Day 2019”


TED Fund ชวนคนมีไอเดียดีแต่ขาดเงินทุน มาร่วมงาน“TED Fund Grant Day 2019” ในวันที่ 30 ก.ค. นี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการระดับล่างที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ฐานเศรษฐกิจใหม่ บนฐาน เทคโนโลยี และ นวัตกรรม  

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เปิดเผยว่ากองทุน TED Fund เตรียมจัด”งานสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ “TED Fund Grant Day 2019” ในวันที่ 30 ก.ค. 2562  เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา ภายในงานมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย พร้อมโชว์ผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund หลากหลายสาขา และมีเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สตาร์ทอัพ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย สถาบันการศึกษา หรือประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีแสดงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจยุคใหม่และเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กหรือรายใหญ่ที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้มาพบปะเพื่อจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching จึงถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก TED Fund ได้เติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด

สำหรับตัวอย่างผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำมาแสดง อาทิ  โดรนที่ใช้ในการเกษตร เทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับแอพพลิเคชันในการนัดหมายแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลทางออนไลน์ หรือ อนุภาคนาโนทองคำ ทั้งหมดล้วนได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก กองทุน TED Fund ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในการตั้งต้นดำเนินธุรกิจทั้งในระดับบุคลหรือระดับล่าง ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญตรงตามยุทธศาสตร์ชาติของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ที่รัฐบาลไม่เพียงแต่สนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเน้นสนับสนุนส่งเสริม บุคคลหรือบริษัทขนาดเล็กที่มีความคิด หรือ ไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจเพราะตอบโจทย์การนำพาประเทศไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งประเภทของผู้เสนอโครงการต่อกองทุน TED Fund ได้ อาทิ นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่งอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ทางกองทุน TED Fund เข้าไปสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเหล่านั้นคัดสรรนักเรียนนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจส่งผลงานเข้ามาเพื่อหาเงินทุน หรือ Pitching ถือเป็นการทำงานอย่างบูรณาการระห่างกองทุน TED Fund กับสถาบันการศึกษา , ผู้ประกอบการ หรือ นักศึกษาจบใหม่ไม่เกิน 7 ปี หรือศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา หรือบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยไอเดียแต่ไม่มีเงินทุนสนับสนุน, ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสุดท้าย คือ สตาร์ทอัพ 

รศ.นพ.สรนิต  กล่าวว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุน TED Fund ได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการอยู่ที่จำนวนกว่า 1,395 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จำนวน 481 โครงการ และมีผู้ประกอบการลงนามในสัญญารับทุนแล้ว 143 โครงการ โดยมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต

สำหรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund  มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน และสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) 

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ