Loading...


อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกเล็กนครแม่สอด


เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก พร้อมนายณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์ รองประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร วันคล้าย วันเกิด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อายุครบรอบ 62 ปี


Loading...

 

..

จากนั้นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด.ได้เชิญสมาชิกทุกคนไปะรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ห้องทำงานสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดชั้น 4 อาคารหลังเก่า สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินครแม่สอด ในโอกาสเดียวกันนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ยังได้มีการมอบกระเช้าให้กับนายกเทศมนตรีในวันคล้ายวันเกิด 19 สิงหาคม 2562 อีกด้วย บรรยากาศรับประทานอาหารร่วมกันเป็นไปอย่างชื่นมื่นอีกทั้งยังมีคุยในเรื่องของการพัฒนานครแม่สอดสู่การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด..

ดร.เทอดเกียรติ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดทุกท่าน ที่ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดและขอให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนานครแม่สอดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ท้องถิ่นน่าอยู่นครแม่สอด 4.0 ควบคู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต่อไป

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ