Loading...


แห่อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกเทศมนตรีนครแม่สอด


เมื่อค่ำคืนวันที่ 19 ส.ค.62 ดร.เทอดเกียรติ ชืนสรนันท์ หรือ"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก นายณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์ รองประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีและอวยพร วันคล้าย วันเกิด "ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร้านมายเฮ้าท์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 62 ปี


Loading...

..

ทั้งการจัดงานวันคล้ายวันเกิดดร.ฝอ ครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินครแม่สอด ในโอกาสเดียวกันนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ยังได้มีการมอบของขวัญ กระเช้าให้กับนายกเทศมนตรีฯ อีกด้วย บรรยากาศรับประทานอาหารในงานเลี้ยง เป็นไปอย่างชื่นมื่นอีกทั้งยังมีคุยในเรื่องของการพัฒนานครแม่สอดสู่การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด..

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าว ขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดและขอให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนานครแม่สอดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ท้องถิ่นน่าอยู่นครแม่สอด 4.0 ควบคู่ไทยแลนด์ 4.0   .. หลังจากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดมีการร้องเพลง อวยพรสุขสันต์วันเกิดให้กับนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและเป่าเทียน เค๊กวันเกิดร่วมกันLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ