Loading...


ชูขอนแก่นฮับภูมิภาคคู่เมืองแห่งการบริการ


โดย...จักรพันธ์ นาทันริ / ขอนแก่น

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากที่สุดในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 แตะระดับที่ 10.17% สูงสุดในประเทศไทยเอาชนะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่,ภูเก็ต,กระบี่ หรือแม้แต่กรุงเทพฯ เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งแรงสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการผนึกพลังร่วมกันเป็นทีมของคนในพื้นที่ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เข้มแข็งจนทำให้วันนี้ขอนแก่นเป็น 1 ในจังหวัดหลักของไทยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากนานาประเทศ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมาขอนแก่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากถึง 5.6 ล้านคน ซึ่งปีนี้ผ่านไป 9 เดือนตามจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแล้วมากกว่า 5 ล้านคน ทั้งหมดล้วนต่างต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว มาประชุมสัมมนา มาพักผ่อน มาใช้จ่าย มาเรียนรู้และสัมผัสถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายของจังหวัด ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีของคนขอนแก่นที่เรียกว่ามีเสน่ห์อย่างมากเพราะคนขอนแก่นทุกคนนั้นนอกจากหน้าตาจะดีแล้วยังคงมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นมิตรและเป็นผู้ให้ ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ต้องการยกระดับให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่เป็นมากกว่าเมืองแห่งศูนย์กลางในระดับภูมิภาคหรือที่เราเรียกกันว่าเมืองท่าของภาคอีสาน


Loading...

“เรามีการคาดการณ์ว่าขอนแกนจะมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือจีพีพีที่ร้อยละ 3.6 แต่วันนี้ทะลุไปที่ร้อยละ 4.2 แล้ว ด้วยแรงขับเคลื่อนและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับเมกกะโปรเจคที่รัฐบาลได้สนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ที่ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในเส้นทางแรกคือนครราชสีมา-ขอนแก่น และเข้าสู่แผนการขยายโครงการรถไฟทางคู่เส้นทาขอนแก่น-หนองคาย ขณะที่สถานีบ้านไผ่จะกลายเป็นสถานีชุมทางที่สำคัญของภาคอีสานเพราะจะเป็นจุดตัดเชื่อมต่อส่วนขยายในเส้นทางขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม ขณะเดียวกันเมื่อรถไฟเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้าย ซึ่งรัฐบาลได้เลือกให้ขอนแก่นเป็นจุดตัดเชื่อมต่อไปในเส้นทางภาคเหนือ คือขอนแก่น-พิษณุโลก ที่จะเริ่มดำเนินการศึกษาเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เราจะรุกตลาดการค้าในต่างประเทศและทุกพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายในทุกๆด้านที่จังหวัดจะเน้นหนักในนโยบายเชิงรุก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และศักยภาพทั้งหมดที่เรามี เพราะเรามีสถาบันการศึกษามีบุคลากรที่พร้อมต่อการสร้างเครือข่ายในทุกด้านที่ครบวงจร อีกทั้งวันนี้เราสามารถที่จะปักหมุดความเป็นที่สุดของโลกในเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาขอนแก่นเป็นเมืองล่าสุดของโลกที่ได้ถูกขนานนามและประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้าไหมมัดหมี่ได้โดยสำเร็จทำให้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบผ้าจะเดินทางมาที่ขอนแกนของเรา“ และอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานที่สำคัญที่จังหวัดได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องกับโครการอุทยานธรณีวิทยาระดับประเทศ ที่เราจะผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาในระดับโลกให้ได้ในปี 2566 ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้กำหนดไทม์ไลน์และแผนงานในลำดับขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะนำเสนออุทยานแห่งชาติภูเวียงที่เราค้นพบไดโนเสาร์นานาชนิดถึง 10 สายพันธุ์ให้กลายเป็นอุทยานธรณีวิทยาระดับโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จริงจะทำให้ขอนแก่นมีผลิตภัณฑ์เด่นระดับโลกเพิ่มขึ้นต่อจากสิมวัดสระทอง ที่ อ.มัญจาคีรี และ ผ้าไหมมัดหมี่ที่ อ.ชนบท”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวในตอนท้ายว่า จังหวัดได้ดึงเอาเสน่ห์ทั้งหมดที่มีมาจัดทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มจากผ้าไหมที่ อ.ชนบท.ไดโนเสาร์ ที่ อ.ภูเวียงและ อ.เวียงเก่า หรือเนทาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ทุกพื้นที่ดึงเอาเสน่ห์มาแสดงและร่วมกันกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว สอดรับกับหมู่บ้านชุมชนโอทอปนวัตวิถี ที่วิถีชุมชนของแต่ละพื้นที่นั้นได้ถูกดึงมาเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อการท่องเที่ยว คู่ขนานกับการสร้างานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตามจังหวัดยังคงมีกำหนดแผนในการขยายโครงข่ายเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่จะขยายครอบคลุมทั้ง4 มุมเมือง ต่อจาก อ.เมืองขอนแก่น ไปยัง อ.ชุมแพ,น้ำพอง,ชนบท,เวียงเก่า และ อ.ภูเวียง เพื่อที่จะเป็นช่องทางการในการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศให้รู้จักกับจังหวัดของเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

“ เมื่อคนเข้ามาในพื้นที่ของเราเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทั้งทางบกและทาอากาศ มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จังหวัดได้เน้นย้ำมาโดยตลอด วันนี้เรามีการติดตั้งกล้อง CCTV ทุกมุมเมือง การจัดกำลังผสมร่วม ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง บูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามอาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนขอนแก่นและทุกคนที่เข้ามาในขอนแก่น ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ไร้ความกังวลและมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ที่บ้านของเรา”

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ