Loading...


น่านเปิดตัว “FOODMAN”ส่งอาหารถึงหน้าบ้าน


บริษัท ฟู้ดแมน เดลิเวอรี่ จำกัด เปิดตัว “FOODMAN” แอพลิเคชั่นสั่งและส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สัญชาติไทย ภายใต้แนวคิดและริเริ่มของคนน่าน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งได้เปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยมีหอการค้าจังหวัดน่าน และสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่าน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารธุรกิจอาหารที่สนใจ เข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ณ ร้านพีชฟาร์ม รีสอร์ท ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน

นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแมน เดลิเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากที่ต้องขับรถไปร้านอาหาร ก็นิยมซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เช่นค่าน้ำมันรถ รวมถึงปัญหาที่จอดรถ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกื้อหนุนกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ด้วยยุคสมัยที่อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงได้ลงทุนพัฒนาแอพลิเคชั่น “FOODMAN” ที่รองรับทั้งระบบ Android และระบบ iOS เป็นแอพลิเคชั่นให้บริการสั่งและส่งอาหาร ถึงมือผู้บริโภคในเขตรัศมีพื้นที่ที่กำหนด ในราคา 19 บาท

ต่อรอบการสั่ง ซึ่งมีการใช้ระบบ GPS เพื่อการคำนวณเส้นทางและจุดรับส่งอาหาร ป้องกันความผิดพลาดและความล่าช้าจากการหาบ้านของผู้สั่งผ่านแอพลิเคชั่น โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในจังหวัดน่าน เข้าร่วมแล้วกว่า 200 ร้านค้า โดย “FOODMAN” นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยสร้างงานให้กับผู้ที่ต้องการมีรายได้ มีอาชีพ โดยสมัครเข้ามาเป็นพนักงานส่งอาหาร “FOODMAN” และยังช่วยหนุนเสริมธุรกิจกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองน่านอีกช่องทางด้วย

โดย “FOODMAN” ได้นำร่องให้บริการในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นแห่งแรก ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน ,ตำบลไชยสถาน และพื้นที่ตำบลข้างเคียง ขณะนี้เตรียมขยายสาขาให้บริการ FOODMAN แห่งที่ 2 พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงตั้งเป้าขยายการให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะมีการพัฒนาแอพลิเคชั่นเป็นชื่อฟู้ดแมนสาขาในพื้นที่นั้นๆต่อไป


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : น่านเปิดตัวFOODMANส่งอาหารถึงหน้าบ้าน  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ