Loading...


"ถาวร"ตรวจคืบหน้าสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น


"ถาวร"ตรวจคืบหน้าสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น พบสร้างเสร็จแล้วเกือบ 30% ด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 2 พันล้านบาท พร้อมเน้นย้ำผู้ปฎิบัติงานต้องให้บริการด้วยใจพร้อมเข้าสู่การเป็น Smart Airport อย่างเต็มรูปแบบ

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า แผนพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นโดยเฉพาะกับแผนการดำเนินงานตามโครงการการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่มีความคืบหน้าไปแล้ว 28.83% ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 15.81%

 

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณการก่อสร้างจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 900 วัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ. 2564 ซึ่งขณะนี้ได้กำชับให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแผน เพื่อที่จะสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 เมืองรอง

" ขอนแก่นเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนี้ไปขอความร่วมมือผู้รับจ้างขับเคลื่อนให้การก่อสร้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ งบประมาณในปี 2563 ที่รอการอนุมัติในการสร้างคันทางรางระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย หลังได้รับการอนุมัติแล้วให้เร่งรัดจัดจ้างให้รวดเร็วเพราะจะมีเวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น ใส่วนปีงบประมาณ 2563 - 2564 ขอให้ดูการพัฒนาเรื่องระบบไอทีเพื่อเชื่อมเมือง เชื่อมไทยและเชื่อมโลกให้เข้าเป็น Smart Airport รองรับการบินจากต่างประเทศเต็มรูปแบบ"

รมช.คมนาคม กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมได้เพิ่มพื้นที่จากเดิม 16,500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 44,500 ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารจากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมงหรือ 5 ล้านคนต่อปี พร้อมกับปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิมให้สามารถรองรับ 1,000 คัน จากเดิมรองรับได้เพียง 450 คันเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ในภาพรวมทั้งหมด


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ