Loading...


ศรีสะเกษเตรียมจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนานรื่นเริงในห้วงปีใหม่

ทั้งนี้ยมีคณะทำงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ