Loading...


อนุทินปลุกคนไทยต้าน3สารพิษอันตราย


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็น “คลิปวิดีโอ” ความยาว 3.30 นาที ปลุกพลังคนไทยร่วมส่งเสียงถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย จำนวน 29 คน ให้มีมติแบน 3 สารพิษอันตราย ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต

คลิปวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาเรียกร้องให้คนไทยช่วยกันแชร์คลิปวิดิโอนี้ในห้วงสถานการณ์โค้งสุดท้าย 3 สารเคมีอันตรายจะถูกแบนหรือไม่ นอกจากนี้เนื้อหาคลิปวิดีโอดังกล่าวยังย้อนอดีตถึงความล้มเหลวในการผลักดันแบน 3 สารเคมีอันตราย โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดย 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติยืนยันให้แบน 3 สารเคมีอันตราย แต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตราย จำนวน 29 คน กลับมีมติไม่ยกเลิก

ส่งผลให้คนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก 3 สารเคมีอันตรายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องพลังคนไทยร่วมส่งเสียงผลักดันให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 29 คน ร่วมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แบน 3 สารอันตราย

 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเวลาเสวนาวิชาการ “ความจริงของ 3 สารจากคนทำงานสู่ผู้บริโภค” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ อ.ประจำภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรพืช และสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และในเวลา 10.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันแสดงจุดยืน “ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร” นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนและตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์กร สวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงจุดยืนกับกระทรวงสาธารณสุขในเวทีดังกล่าว “หยุดใช้ หยุดขาย หยุดตาย” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : อนุทินปลุกคนไทยต้าน3สารพิษอันตราย  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ