Loading...


สดร. เผยคลิปเสียง คลื่นไหวสะเทือน คาดจากเหตุแผ่นดินไหวบนดาวอังคาร


วันนี้ (24 เมษายน 2562) ที่เพจเฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  มีรายงานข้อมูลจากองค์การนาซา เผยว่า ยานอินไซต์ (InSight) สามารถบันทึกคลื่นไหวสะเทือนที่มีลักษณะแตกต่างไปจากทุกครั้ง คาดว่าคลื่นดังกล่าวเกิดจาก “แผ่นดินไหวบนดาวอังคาร”

ยานอินไซต์ติดตั้งอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Seismic Experiment for Interior Structure หรือ SEIS เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของดาวอังคาร ซึ่งที่ผ่านมาอุปกรณ์นี้สามารถตรวจพบความสั่นไหวที่เกิดขึ้นได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่เกิดจากลมพายุ และจากการขยับแขนกลของยาน

ข้อมูลที่บันทึกได้ในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ อย่างชัดเจน รูปแบบของสัญญาณตรงกับแผ่นดินไหวที่เคยบันทึกได้บนดวงจันทร์ จึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่าสัญญาณนี้เกิดจากแผ่นดินไหว อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของสัญญาณยังไม่เพียงพอจะบ่งชี้ลักษณะโครงสร้างภายในของดาวอังคารได้


Loading...

บนพื้นผิวของดาวอังคารนั้นเงียบสงบมาก หากแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบนโลก อินไซต์จะไม่สามารถตรวจเจอได้ เพราะบนโลกมีแหล่งกำเนิดคลื่นไหวสะเทือนอยู่มากมาย ทั้งจากมหาสมุทร หรือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิด “เสียงรบกวน” ที่ดังจนกลบ “เสียงกระซิบ” อันแผ่วเบานี้

การศึกษาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์หิน เป็นการศึกษาโครงสร้างภายในของดาวทางอ้อม สามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ได้ นำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดาวเคราะห์ดวงนั้น ๆความรู้และความเข้าใจเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อเตรียมตัวส่งมนุษย์คนแรกไปยังดาวอังคาร รวมถึงตอบคำถามสำคัญที่ว่า “โลกก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร?”

สามารถฟังเสียงแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ที่นี่... 

ขอบคุณที่มาจาก : ธนกร อังค์วัฒนะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : แผ่นดินไหวบนดาวอังคาร   ดาวอังคาร  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ