Loading...


สุรินทร์ฟื้นประเพณีลงแขกจับเคียวเกี่ยวข้าวหอมสร้างสรรค์สามัคคี(มีคลิป)


ที่แปลงนาโรงเรียนกันตรง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ (ขะ-เว๋า-สิน-นะ-ริน จ.สุรินทร์ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ พระคุณเจ้าจากสำนักสงฆ์บ้านระโงนกรอย พระคุณเจ้าจากวัดโพธาราม บ้านกันตรง ม.8 ต.บึง นอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขวาสินทรินทร์ นำโดย พ.ต.อ.วีรพงษ์ ธนโพธิ์ชัย, จนท.จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดยนายวันชัย คำพาวงศ์ รักษาการ ผอ.สพป.สร.เขต 1, จนท.ธกส.นำโดยนายจำรัส เสริมผล หน.หน่วย ธกส.อ.เขวาสินทร์ ,จนท.ทหาร จาก มทบ.ที่ 25, นำโดย ร.อ.บุญเจริญ ศรีขาว พร้อมชาวบ้านชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวหอมมะลิอินทรีย์ พันธุ์ กข. 105 จำนวน กว่า 100 คน

นายพินี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกันตรง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่โรงเรียนบ้านกันตรง ซึ่งสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการจับเคียว เกี่ยวขวัญ ในที่นาแปลงเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนจำนวน 6 ไร่ โดยแปลงนาดังกล่าวทางโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสอนวิถีชีวิตให้กับลูกหลานในท้องถิ่นให้เรียนรู้วิถีการทำนา และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าวที่ปักดำ เป็นข้าว มะลิพันธุ์ กข. 105

สำหรับกิจกรรมการจับเคียว เกี่ยวข้าว ทางโรงเรียนต้องการให้ชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ตระหนักและมองเห็นคุณค่าการจัดการศึกษาเพื่อเด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้กระบวนการ การทำนา การประสานงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ข้าวที่เกี่ยวมาแล้วก็จะนำไปกองและจัดการนวดข้าวแบบวิถีโบราณ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่สำคัญการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางสถาบันลูกโลกสีเขียว โดยคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวภาคอีสานล่างได้นำนักเรียนในเครือข่ายลูกโลกสีเขียว พร้อมคณะครู

จากโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ที่ 29 ศรีสะเกษ โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองกระทุ่ม จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านปลาค้าววิทยานุสรณ์ จ.อำนาจเจริญ มาร่วมกิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำกระบวนการกลับไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาของตนเอง

ด้านนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขาวสินรินทร์กล่าวว่า ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย การที่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมอนุนรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวจึงถือเป็นเรื่องงดงามนับเป็นสิ่งสำคัญ ที่สำคัญจังหวัดสุรินทรืเราก็มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว

ขณะที่นายวันชัย คำพาวงศ์ รักษาการตำแหน่ง ผอ.สพป.สร.เขต 1 กล่าวว่าคุณภาพนักเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ตนได้มาเห็นปรากกการณ์ของชุมชนชาวกูยและส่วนราชการทั้งอำเภอหันหน้ามาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อลูกหลานการที่ผู้ใหญ่มาร่วมให้กำลังใจนักเรียนให้กำลังใจครู ผู้บริหารแห่งนี้ถือว่ามีคุณค่ายิ่ง

อย่างไรก็ตามนายพินี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง กล่าวอีกว่า ชาวบ้านกันตรง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูย ซึ่งชาวกูยจะมีความรักสามัคคีกันเป็น นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อจะทำการสิ่งใดชาวกูยจะมุ่งมานะช่วยเหลือกันจนสำเร็จ การเกี่ยวข้าวตามโครงการจับเคียว เกี่ยวขวัญ หวังให้ชุมชน ลูกหลานภาคีเครือข่ายได้หันมาร่วมมือกันจับเคียว เกี่ยวขวัญ ซึ่งขวัญ หมายถึง ขวัญข้าวจากแม่โพสพ ที่อยู่ใน เกี่ยวมาแล้วจะได้นำไปนวดเก็บในยุ้งฉางซึ่งแต่ละขั้นตอนชาวกูยจะมีพิธีกรรมสำหรับการเรียกขวัญข้าวทุกขั้นตอน สำหรับการเกี่ยวข้าวครั้งนี้หลังจากนวดเป็นเมล็ดแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ตัน และจะได้นำไปแปรรูปเป็นข้าวสารหุงให้เด็กนักเรียนเป็นอาหารกลางวันต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ