Loading...


โรงเรียนบ้านห้วยชันสระแก้ว ปลูกข้าวเอง เก็บเกี่ยวเอง


เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 นายภิพัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน พร้อมด้วย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ป่าไม้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)ช่องกุ่ม กรรมการสถานศึกษา และชาวบ้านห้วยชัน กว่า 100 คน ร่วมเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นายภิพัชพงศ์ เปิดเผยว่า ผู้ปกครองนักเรียน ในท้องที่บ้านห้วยชัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ในขณะเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ ได้มอบพื้นที่กว่า 5 ไร่ เป็นแปลงสาธิตในการทำนา ให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และเมื่อถึงฤดูกาลทำนา ครู จึงพานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกทักษะการทำนา เริ่มตั้งแต่ หว่านกล้า ถอนกล้า ปักดำ รวมถึงการบำรุงรักษา

ขณะเดียวกัน มีผู้ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพทำนา ร่วมฝึกทักษะให้นักเรียน ในการทำนาด้วย และเพื่อให้สืบทอดวิถีชีวิต อาชีพการทำนาสู่บุตรหลาน ทางโรงเรียน จึงร่วมกับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและเจ้าที่ในพื้นที่ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมดำนา ในวันที่ 13-14 ก.ค. 2562 ที่แปลงนาสาธิต โรงเรียนบ้านห้วยชัน เป็นการอนุรักษ์ ประเพณีการทำนาอย่างยั่งยืน และยังสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน สืบทอดประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว และเดินตามรอยพ่ออีกด้วย

หลังจากปลูกข้าวแล้ว เมื่อถึงปลายเดือน ตุลาคม 2562 ข้าวเปลือกจะเริ่มสุก และในปีนี้ จะเริ่มเกี่ยวเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านห้วยชัน ในวันที่ 9 - 13 พ.ย. 2562 และก่อนที่จะทำการเก็บเกี่ยว นักเรียนจะมีการสักการบูชาพระแม่โพสพตอนเช้าตรู่ เพื่อเป็นสิริมงคล และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จะทำการสีข้าวเปลือก นำไปเก็บไว้ ที่โรงเรียน และนำไปสีเป็นข้าวสาร นำไปเป็นอาหารกลางของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชันต่อไป ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอีกด้วย

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ