Loading...


“ปทุมธานี”หนุนชิมช้อปใช้ จัด“PATHUM THANI FAIR 2019”ที่ เซ็นทรัลบางนา ถึง 17 พ.ย.นี้


“ปทุมธานี”หนุนชิมช้อปใช้ จัด“PATHUM THANI FAIR 2019”ที่ เซ็นทรัลบางนา ถึง 17 พ.ย.นี้

“ปทุมธานี” ชวนคนกรุงช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ OTOP จัดงาน “PATHUMTHANI FAIR 2019” ช้อปจุใจยาว ถึงกลางปี 63 รวม 7 ครั้ง เริ่มช้อปครั้งที่ 1 ที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น B1 บางนาฮอลล์ ถึง 17 พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 14.30 น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ บางนาฮอลล์ ชั้นบี 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” ร่วมด้วยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs ซึ่งภายในงานมีสินค้าดีมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ทั้งอาหาร ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพร และสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 17 พ.ย. นี้

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรม เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” ขึ้น เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของปทุมธานีมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลด้วย

ด้านนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร และยังมีเสน่ห์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยมอญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นถึงสิ่งดีที่เป็นอัตลักษณ์ของปทุมธานีที่มีอยู่ จึงได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การจัดงานในครั้งนี้ จึงได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด หรือ PSO (Provincial Star OTOP) อาทิ ไวน์องุ่น ผัดไทยสำเร็จรูป ผ้าขาวม้าแปรรูป ศิลปะประดิษฐ์จากเมล็ดถั่วและเครื่องเทศ ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ตลอดจนสินค้าดีมีคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด รวมทั้งหมด 67 บูธ

โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ หมุนเวียนกันมาตลอดทุกวันของการจัดงาน ทั้งมินิคอนเสิร์ท ตลก มายากล การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าดีนาทีทอง พร้อมลุ้นรับโชคทอง และของรางวัลมากมายภายในงานด้วย

การจัดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” กำหนดจัดรวมทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 : เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น B1 บางนาฮอลล์ วันที่ 13 - 17 พ.ย.62 / ครั้งที่ 2 : เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 / ครั้งที่ 3 : ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ จตุจักร ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 วันที่ 19 - 25 พ.ย.62 / ครั้งที่ 4 : เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 วันที่ 4 - 8 ธ.ค.62 / ครั้งที่ 5 : เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน วันที่ 18 - 22 ธ.ค.62 / ครั้งที่ 6 : ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ จตุจักร ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 วันที่ 8 - 12 ม.ค.63 และครั้งที่ 7 : เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน วันที่ 8 - 12 ม.ค.63


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : PATHUM THANI FAIR 2019  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ